Search
Close this search box.

Nuuk 27.08.2014

Protokoll från Generalförsamling Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt 2014 08 27 i Nuuk, Grönland Val av ordförande: Inge Nordhaug. Val av sekreterare: Anna Norlén. Val av justeringspersoner: Dag Nordanger och Steen Hansen. Ordföranden kunde konstatera att Generalförsamlingen fann att kallelse till mötet skett stadgeenligt. Styrelsens verksamhetsberättelse 2012-2014 föredrogs av Gunnar M Sandholt som inledde […]

15.05.2012

Generalførsamling Nordisk forening mot barnmishandling og omsorgssvikt 2012-05-15 34 deltagare Val av møtets ordførande- Bjørn Tingberg Val av sekreterare- Åsa Landberg Val av justeringspersoner- Geir Borgen och Arne K. Myhre. Føredragning av styrelsens verksamhetsberættelse Føredragande Gunnar M Sandholt. Føredragning av rækenskapsberættelsen. Føredragande Carl Göran Svedin. Føredragning av revisionsberættelsen. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Førslag till verksamhetsplan 2012-2014. […]

General Meeting 2014, Nuuk

Protokoll från Generalförsamling Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt 2014 08 27 i Nuuk, Grönland Val av ordförande: Inge Nordhaug. Val av sekreterare: Anna Norlén. Val av justeringspersoner: Dag Nordanger och Steen Hansen. Ordföranden kunde konstatera att Generalförsamlingen fann att kallelse till mötet skett stadgeenligt. Styrelsens verksamhetsberättelse 2012-2014 föredrogs av Gunnar M Sandholt som inledde […]

General Meeting 2012, Bergen

Generalførsamling Nordisk forening mot barnmishandling og omsorgssvikt 2012-05-15 34 deltagare Val av møtets ordførande- Bjørn Tingberg Val av sekreterare- Åsa Landberg Val av justeringspersoner- Geir Borgen och Arne K. Myhre. Føredragning av styrelsens verksamhetsberættelse Føredragande Gunnar M Sandholt. Føredragning av rækenskapsberættelsen. Føredragande Carl Göran Svedin. Føredragning av revisionsberættelsen. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Førslag till verksamhetsplan 2012-2014. […]

General Meeting 2008, Reykjavík

Protokoll för generalförsamlingen i Nordisk forening mot barnemishandling og omsorgssvikt som ägde rum tisdag den 20 maj 2008 på Nordiska Kongressen i Reykjavik Ad 1. Ad 2. Ad 3. Ad 4. Ad 5. Ad 6. Mötet öppnades av föreningens ordförande Kirsten L Moesgaard som hälsade mötesdeltagarna välkomna och presenterade dagordningen. Val av ordförande för mötet: […]

General Meeting 2006 Malmø

Generalforsamling 8.mai 2006 , Malmø. Mødet blev åbnet af formanden Kirsten Moesgaard som hilste mødedeltagerne velkommen og præsenterede dagsordenen. Grete Dyb fra Norge blev valgt til ordstyrer og Gunnar M. Sandholt fra Island som referent. I Kirsten Moesgaards virksomhedsrapport for Maj 2004 – Maj 2006 kom bl.a. fram at medlemsantallet har sunket noget fordi tidligere […]

Online 25.05.2021

Summary This general assembly was supposed to be held in May 2020 in connection with the conference in Helsinki. But due to circumstances related to the corona pandemic, the general assembly had to be postponed and was held just after the webinar that replaced the conference in May 2021. The board had held 10 meetings […]

General assembly 2020, Helsinki

Next General assembly scheduled in week 26 2020 at Finlandia Hall in Helsinki, Finland. Mannerheimintie 13e, 00100 Helsinki, Finland Dagordning vid årsmötet Val av mötesordförande Val av mötessekreterare Godkännande av inkallelse till mötet Styrelsens verksamhetsberättelse Räkenskapsberättelse Revisionsberättelse Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Verksamhetsplan för 2020-2022 Val av styrelse Val av revisor Övriga frågor Mötets avslutande