Search
Close this search box.

Generalforsamling 8.mai 2006 , Malmø.

Mødet blev åbnet af formanden Kirsten Moesgaard som hilste mødedeltagerne velkommen og præsenterede dagsordenen. Grete Dyb fra Norge blev valgt til ordstyrer og Gunnar M. Sandholt fra Island som referent.

I Kirsten Moesgaards virksomhedsrapport for Maj 2004 – Maj 2006 kom bl.a. fram at medlemsantallet har sunket noget fordi tidligere tog man alle med, der havde indmeldt sig, nu registreres kun de betalende medlemmer. Alt i alt har foreningen nu 348 medlemmer: Danmark 165 medlemmer, Sverige 126 medlemmer, Norge 70 medlemmer, Island 18, Finland 14, Grønland 9 og Færøerne 7 medlemmer.

Bestyrelsen afholdt 6 bestyrelsesmøder i perioden. Blandt de viktigste opgaver som bestyrelsen har beskæftiget seg med er hjemmesiden som er udviklet således, at den nu fungerer. Formanden hilsede en særlig tak til Web-master Geir Borgen samt Steen Hansen, for indsatsen vedrörende hjemsiden og efterlyste stof indsent ind til hjemmesiden, så den bliver mere levende.

Der er i perioden afsendt 4 nyhedsbreve. Formanden opfordrer til medlemmerne at skrive indlæg. Steen Hansen og Kirsten Moesgaard er redaktører af brevet. Det er kontaktmedlemmerne fra de respektive lande, der indsamler indlæg eller bidrager selv. NFBO har partnerskab med den internationale forening ISPCAN hvor Barbara Bonner er formand. De har hjulpet med bl. a. registreringsskemaet og abstraktregistreringen for den overstående konferance.

Der er blevet afholdt mindre seminarier og forelæsninger i de enkelte lande i NFBO ́s navn. Finland har bl.a. holdt et seminar i Helsinki for børnelæger. I Danmark har der været afholdt et par mindre forelæsninger i foreningens navn. Der er blevet udarbejdet en papirfolder i de fleste nordiske lande, hvori står formålet med foreningen og kontaktpersonernes navn og e-mail adresser, som bl.a. bliver delt ud på undervisningssteder, i kommuner og når der bliver afholdt forelæsninger, formålet er at hverve flere medlemmer.

Bestyrelsen har diskuteret ændringer i servitutterne og lavet forslag som nu lægges ud på hjemmesiden og skal forelægges den næste generalforsamling til afstemning.

Foreningens regnskab blev fremlagt af kasserer Carl Göran Svedin, som kunde vise at foreningen har c. 201.000 Kr. i egenkapital.

Bestyrelsen bevilligedes ansvarsfrihed af generalforsamlingen

Valg til bestyrelsen: De respektive landes medlemmer gik nu til separate valgmøder enligt servitutterne for at vælge nye styrelsesrepræsentanter. Resultaterne blev derefter fremlagt af repræsentanter for valgkomiteerne i de enkelte lande:

Danmark

 • Kirsten L. Moesgaard bestyrelsesmedlem blev valgt for 4 år
 • Steen Hansen blev valgt som bestyrelsesmedlem i stedet for Søren Krue, som trakseg. Valget gælder for 2 år
 • Niels Michelsen blev valgt som suppleant i 4 år
 • Kuno Sörensen blev valgt som suppleant blev valgt for 2 årIsland
 • Gunnar Sandholt ikke på valg
 • Hrefna Friðriksdóttir blev valgt som bestyrelsesmedlem for 4 år
 • Már V. Magnusson suppleant valgt for som suppleant for 4 år
 • Katrin Davidsdóttir suppleant, ikke på valg

Norge

 • Marianne Fredriksen bestyrelsesmedlem var ikke på valg
 • Bente Iversen, bestyrelsesrepræsentant valgt for 4 år
 • Line Rustad suppleant var ikke på valg
 • Grete Dyb, valgt som suppleant for 4 årSverige
 • Carl Göran Svedin bestyrelsesmedlem valgt for 4 år
 • Ingrid Åkermann bestyrelsesmedlem ikke på valg
 • Marianne Ny blev valgt som suppleant for 4 år
 • Beata Skanse suppleant var ikke på valgFinland
 • Raisa Lounamaa, bestyrelsesmedlem valgt for 4 år
 • Annlis Søderholm, bestyrelsesmedlem ikke på valg
 • Mona Jerkku suppleant var ikke på valg
 • Helene Evald, suppleant, valgt for 4 årsuppleantGrønland/Færøyerne/Åland
 • Torben Alne, Grønland bestyrelsesmedlem blev valgt for 4 år
 • Beinta Festirstein suppleant, Færøerne blev valgt for 2 årGunnar M. Sandholt