Search
Close this search box.

Generalførsamling Nordisk forening mot barnmishandling og omsorgssvikt 2012-05-15

34 deltagare

 1. Val av møtets ordførande- Bjørn Tingberg
 2. Val av sekreterare- Åsa Landberg
 3. Val av justeringspersoner- Geir Borgen och Arne K. Myhre.
 4. Føredragning av styrelsens verksamhetsberættelse Føredragande Gunnar M Sandholt.
 5. Føredragning av rækenskapsberættelsen. Føredragande Carl Göran Svedin.
 6. Føredragning av revisionsberættelsen.
 7. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
 8. Førslag till verksamhetsplan 2012-2014. Føredragande Gunnar M Sandholt. Diskussion och førslag om hur vi ska få fler medlemmar. Verksmahetsplanen godkænns med tillægg om mer aktiv marknadsføring och påminnelse om medlemsavgiften via mail.
 9. Val av ny styrelse:
  Danmark: Steen Hansen (ordinarie) och Talli Ungar Felding (suppleant).

  Finland: Helena Evalds (ordinarie) Gun Andersson ( suppleant 2 år) och Ilona Luoma (suppleant 4 år). Island: Gunnar M. Sandholt, ordinarie och Anni G. Haugen, suppleant.
  Färöarna: Petra Johnsdóttir Joensen, suppleant.
  Norge: Styrelsemedlemmarna fortsätter.

  Sverige: Carl Göran Svedin (ordinarie i 2 år till, Cecilia Kjellgren (ordinarie i 4 år), Marianne Ny (suppleant i 4 år), Anna Norlen (suppleant i 2 år).

 10. Val av revisor: Extern revisor Mats Lagstrøm tillfrågas.
 11. Øvriga frågor:

  Information om att NFBO kommer att starta en uppsatstævling (relevanta examensuppsatser) før att locka nya yngre medlemmar. (Cecilia Kjellgren)

Gunnar M Sandholt tackar styrelsemedlemmarna.

(Præciseret 18. november 2012 af formand og sekretær)