Search
Close this search box.

Next General assembly scheduled in week 26 2020 at Finlandia Hall in Helsinki, Finland. Mannerheimintie 13e, 00100 Helsinki, Finland

Dagordning vid årsmötet

 1. Val av mötesordförande
 2. Val av mötessekreterare
 3. Godkännande av inkallelse till mötet
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse
 5. Räkenskapsberättelse
 6. Revisionsberättelse
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Verksamhetsplan för 2020-2022
 9. Val av styrelse
 10. Val av revisor
 11. Övriga frågor
 12. Mötets avslutande