Search
Close this search box.

Unga, sex och internet efter #Metoo

Förord I din hand eller på din skärm har du nu den fjärde stora nationella studien på området ungdomars sexualitet och utsatthet för sexuella övergrepp och sexuell exploatering i Sverige. Att kunna jämföra olika undersökningar med varandra och över tid rekommenderas från många håll. Det är unikt att vi nu kunnat genomföra en fjärde studie […]

Svikt og svik – Gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt (NOU. Norsk offentlig utredning,  2017)

Barnevoldsutvalget ble oppnevnt i 2015 av det norske Barne- og likestillingsdepartementet. Utvalgets oppgave har vært å gå gjennom alvorlige voldssaker, og avdekke om, i hvilken grad og på hvilken måte det har sviktet i det offentlige tjenesteapparatets håndtering av disse sakene. Etter brede søk valgte utvalget ut 20 saker som de gjennomgikk. I 12 av […]