Search
Close this search box.

Bestyrelsesmøde den 10.-11. marts 2023

Mødet blev holdt i Islands Kulturhus, J6nshus, i København. Til stede Steen Hansen, Mimi Petersen, Kim Rasmussen og Merete Jørgensen (Danmark), Pia RosengårdAndersson (Finland), Djóni Eidesgaard (Færøerne), Hrefna Frioriksd6ttir og !J6ra Kemp (Island), Gertrud Hafstad og Frode Syringen (Norge), Carolina Jernbro og Carl Goran Svedin (Sverige). Summary The most central topic of the meeting was […]

Unga, sex och internet efter #Metoo

Förord I din hand eller på din skärm har du nu den fjärde stora nationella studien på området ungdomars sexualitet och utsatthet för sexuella övergrepp och sexuell exploatering i Sverige. Att kunna jämföra olika undersökningar med varandra och över tid rekommenderas från många håll. Det är unikt att vi nu kunnat genomföra en fjärde studie […]