Search
Close this search box.

HANDLINGSPLAN FÖR NFBO 2021 – 2023

Alla NFBO:s aktiviteter skall baseras på FNs barnkonvention och syfta till att främja nordiskt samarbete och erfarenhetsutbyte mellan de som arbetar för och med barn som utsätts för eller är i risk för att bli misshandlade eller att bli utsatta för omsorgssvikt. Samarbetet sker huvudsakligen mellan de nordiska länderna men föreningen följer också med och […]

Course of Action 2016-2018

Nordisk Forening mot barnemishandling og omsorgssvikt (NFBO) Handlingsplan 2016 – 2018 [+ Link til Handlingsplan i pdf] Vedtatt av NFBOs generalforsamling i Stockholm 2016. 1: Alla NFBO:s aktiviteter skall baseras på FNs barnkonvention och syfta till att främja nordiskt samarbete och erfarenhetsutbyte mellan de som arbetar för och med barn som utsätts för eller är […]

ACTION PLAN

HANDLINGSPLAN 2018 – 2020 Alla NFBO:s aktiviteter skall baseras på FNs barnkonvention och syfta till att främja nordiskt samarbete och erfarenhetsutbyte mellan de som arbetar för och med barn som utsätts för eller är i risk för att bli misshandlade eller att bli utsatta för omsorgssvikt. Samarbetet sker huvudsakligen mellan de nordiske länderna men föreningen […]

HANDLINGSPLAN 2021 – 2023

HANDLINGSPLAN FÖR NFBO (Nordisk Forening mot barnemishandling og omsorgssvikt) 2021 – 2023 Alla NFBO:s aktiviteter skall baseras på FNs barnkonvention och syfta till att främja nordiskt samarbete och erfarenhetsutbyte mellan de som arbetar för och med barn som utsätts för eller är i risk för att bli misshandlade eller att bli utsatta för omsorgssvikt. Samarbetet […]