Search
Close this search box.

Bylaw

§1 Foreningens navn Den 26 maj 1998 bildades en nordisk förening med namnet: Nordisk forening mot barnemishandling og omsorgssvikt. §2 Målsättning/Ändamål Föreningens verksamhet skall utgå från FN:s Konvention om barns rättigheter. Föreningen skall främja nordiskt samarbete och erfarenhetsutbyte mellan dem som arbetar för/med barn som utsatts eller riskerar att utsättas för barnmisshandel och omsorgssvikt. Föreningen […]

Vedtekter/Stadgar/Statutes

Nordisk Forening mot barnemishandling og omsorgssvikt (NFBO) §1 Foreningens navn Den 26 maj 1998 bildades en nordisk förening med namnet: Nordisk forening mot barnemishandling og omsorgssvikt. §2 Målsättning/Ändamål Föreningens verksamhet skall utgå från FN:s Konvention om barns rättigheter. Föreningen skall främja nordiskt samarbete och erfarenhetsutbyte mellan dem som arbetar för/med barn som utsatts eller riskerar […]