Search
Close this search box.

NFBO General assembly 2021

The next NFBO general assembly will be held in a digital format on May 25th at 16.45 (CET). Dagordning vid årsmöte tisdag 25 maj 2021 Val av mötesordförande Val av mötessekreterare Godkännande av inkallelse till mötet  Styrelsens verksamhetsberättelse  Räkenskapsberättelse  Revisionsberättelse  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  Medlemsavgift och medlemsregistrering Handlingsplan för 2021-2023 Val av styrelse  Val […]