Search
Close this search box.

The next NFBO general assembly will be held in a digital format on May 25th at 16.45 (CET).

Dagordning vid årsmöte tisdag 25 maj 2021

 1. Val av mötesordförande
 2. Val av mötessekreterare
 3. Godkännande av inkallelse till mötet 
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse 
 5. Räkenskapsberättelse 
 6. Revisionsberättelse 
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 8. Medlemsavgift och medlemsregistrering
 9. Handlingsplan för 2021-2023
 10. Val av styrelse 
 11. Val av revisor
 12. Övriga frågor
 13. Mötets avslutande