Search
Close this search box.

Styrelsemöte i Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt den 20. augusti 2018

Närvarande:
Danmark: Talli Felding och Mimi Petersen
Finland: Helena Ewalds, Pia Rosengård-Andersson och Jukka Mäkelän
Färöarna: Djóni Jákup Eidesgaard och Minna Poulsen
Grönland: Bonnie Jensen och Arnajaraq Poulsen
Island: Gunnar Sandholt och Hrefna Friðriksdóttir
Norge: Gertrud Sofie Hafstad, Linda R Kvalvik och Frode Syringen
Sverige: Cecilia Kjellgren, Carolina Jernbro, Carl Göran Svedin och Marianne Ny

 1. Styrelsen beslutar att utse Cecilia Kjellgren att vara mötesordförande, Marianne Ny att vara mötessekreterare och Djóni J. Eidesgaard att vara justeringsman.
 2. Styrelsen beslutar att välja:
  Cecilia Kjellgren att vara ordförande
  Helena Ewalds att vara vice ordförande
  Steen Hansen att vara sekreterare
  Carl Göran Svedin att vara kassör
 3. Föreningen har sin huvudkassa i Sverige och lokala kassor i varje enskilt land. Styrelsen beslutar att följande ledamöter tecknar föreningens firma:
  I Sverige och i samtliga övriga nordiska länder har Cecilia Kjellgren och Carl Göran Svedin var för sig rätt att teckna föreningens firma.
  I Finland har Helena Ewalds och Pia Rosenquist-Andersson var för sig rätt att teckna föreningens firma.
  I Norge har Linda R. Kvalvik och Gertrud Hafstad var för sog rätt att teckna föreningens firma.
  I Danmark har Talli Ungar Felding rätt att teckna föreningens firma.
  På Färöarna har Djóni Jákup Eidesgaard rätt att teckna föreningens firma.
  På Island har Hrefna Friðriksdóttir rätt att reckna föreningens firma.
 4. Styrelsen besluttar att upprätta en ny förteckning över e-postadresser till styrelsens ordinarie ledamöter och suppleanter (varaledamöter)
 5. Styrelsen beslutar att utreda möjligheten att genomföra vissa möten via skype. Frågan kommer att tas upp vid ett senare tillfälle.
 6. Styrelsen beslutar att nästa styrelsemöte ska äga rum i Stockholm den 12-13 oktober 2018 och vara ett lunch-möte. Närmare uppgifter om tid och plats meddelas senare.

  Marianne Ny, Mötessekreterare
  Djóni Eidesgaard, Protokollet justeras