Search
Close this search box.

Nordiska föreningen mot barnmisshandel och omsorgssvikt Generalförsamling 2018-08-20, Tórshavn, Färöarna

Protokoll

  1. Val av mötets ordförandeVal av mötets sekreterare
  2. Godkännande av inkallelse till mötet
  3. Styrelsens verksamhetsberättelse
  4. Räkenskapsberättelsen
  5. Revisionsberättelsen
  6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  7. Verksamhetsplan 2018 – 2020
  8. Val av styrelse

Inge Nordhaug valdes till mötets ordförande. Bengt Söderström valdes till mötets sekreterare.

Generalförsamlingen godkände inkallelsen till generalförsamlingens möte.

Cecilia Kjellgren föredrog styrelsens verksamhetsberättelse, som lades till handlingarna.

Carl Göran Svedin föredrog räkenskapsberättelsen som lades till handlingarna och som kommer att göras tillgänglig för medlemmarna på föreningens hemsida.

Carl Göran Svedin föredrog revisionsberättelsen som lades till handlingarna och som kommer att göras tillgänglig för medlemmarna på föreningens hemsida.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Cecilia Kjellgren föredrog styrelsens förslag till handlingsplan 2018 – 2020.
Handlingsplanen godkändes.

Danmark:
Talli Felding valdes till ledamot, 4 år. Mimi Pederson valdes till suppleant, 4 år. (Steen Hansen är ledamot till 2020.) (Mimi Strange är suppleant till 2020.)

Finland:
Pia Rosengård-Andersson valdes till ledamot, 4 år. Jukka Mäkkilä valdes till suppleant, 4 år.
Sirkku Mehtola valdes till suppleant, 2 år.
(Helena Ewalds är ledamot till 2020.)

Färöarna:
Djóni Eidesgaard valdes till ledamot, 4 år. (Minna Poulsen är suppleant till 2020.)

Grönland:
Arnajaraq Poulsen valdes till ledamot, 4 år. Bonnie Jensen, valdes till suppleant, 2 år.

10. Val av revisor 11. Mötet avslutas

Island:
Hrefna Friðriksdóttir valdes till ledamot, 4 år. Gunnar Sandholt valdes till suppleant, 4 år. Thora Kemp valdes till ledamot, 2 år.
(Anni G. Haugen är suppleant till 2020.)

Norge:
Linda Kvalvik valdes till ledamot, 4 år.
Frode Syringen valdes till suppleant, 4 år. (Gertrud Sofie Hafstad är ledamot till 2020.) (Anna Margrete Flåm är suppleant till 2020.)

Sverige:
Carl Göran Svedin valdes till suppleant, 4 år. Carolina Jernbro valdes till ledamot, 4 år. (Cecilia Kjellgren är ledamot till 2020.) (Marianne Ny är suppleant till 2020.)

Mats Lagström valdes till föreningens revisor. Mötesordföranden avslutade mötet.

Original signeret

page2image34410432 page2image34409664 page2image34411584page2image34415616