Search
Close this search box.

Beslutningsreferat til hjemmesiden fra Styremøte i NFBO 17. – 18 MARS 2007, Reykjavik, Island Tilstede:

Lørdag: Kirsten Moesgaard (Dk)(Formann), Gunnar Sandholt (Is), Mar V Magnusson (Is) Raisa Lounamaa (Fin), Beinta Festirstein (Fær), Steen Hansen (Dk), Carl Gøran Svedin (Se), Marianne Nordhov (No) (referent)

Gunnar ønsket velkommen på vegne av Island.

Dagsorden:

1. Valg av justeringsmann: Steen Hansen (Dk)

2. Møtet ledes av formann K Moesgaard, sekretær Marianne Nordhov er referent.

3. Godkjennelse av referat: Referat godkjent 4. Tegning av firmaet/NFBO

Beslutning:

• Leder og kasserer har rett til å tegne NFBO som firma uavhengig av hverandre.

5. Medlemsblad

Beslutning:

 • Deadline for neste medlemsblad er 1. Mai.
 • 1 st Announcement for Island bør være klar til denne utsendelsen.
 • Vi beslutter at det skal tas portrettbilder av alle styremedlemmene som legges ut påhjemmesiden.

  6. Folder.

  Beslutning:

• Steen sender de reviderte avsnittene til alle landene. Dette oversettes og sendes tilbake til Steen.

7. Aktuell økonomi
Orientering om foreningens økonomi ved kasserer.

Beslutning:

 • Man søker å holde kostnadene til styremøtene så lave som mulig, men styret er enig i at det er viktig å møtes for å avholde styremøter.
 • Til neste møte (Danmark) gjelder regel om at to fra hvert land deltar, men alle må være tidlig ute og bestille rimelige billetter.

1

• Det året man har kongress har man et møte i det aktuelle landet.

8. Web gruppen v. Steen Hansen

Beslutning:

 • Styret støtter opp om Steens forslag om påminnelse til kontaktpersonene om innlegg til hjemmesiden.
 • Sekretær sørger for at en konsentrert utgave av referat og beslutninger sendes til Geir med anmodning om å legge de ut på hjemmesiden.9. Vedtekter/servitutter

  Beslutning:

  • Dette utkastet sendes tilbake til Marianne ny som gjennomarbeider ordlyden ytterligere.
  • Endringer av vedtektene/ statuttene fullføres på første styremøte til høsten og det endeligeresultatet publiseres i medlemsbrevet til høsten.

   10. Nytt fra landene/tema beslutning den 3-4 februar 2006.

• Orienteringssak fra Sverige om fratakelse av lisens hos helsearbeidere som har sonet for

besittelse av barneporno
11. Kommende konferanse. Hvor ofte? Dette punktet utgår. 12. Konferansen i Island

Beslutning:

 • Tidspunkt: 19. – 21. mai 2008
 • Sted: Hotell Nordica, Reykjavik
 • Innhold: Neglekt (det man unnlater å gjøre) / Forsummelse/ Omsorgssvikt
 • Den lokale organisasjonskomiteen gis støtte til å fortsette å jobbe med aktuelleforedragsholdere
 • Den Islandske arbeidsgruppen undersøker muligheten av å organisere studiebesøk tilBarnahus i etterkant av kongressen.
 • Ombudsmenn fra de nordisk landene inviteres til å holde innlegg om ” Hva er omsorgssvikti de respektive land?”
 • 1.announcement skal oversettes til respektive (kongress) språk av representantene på dette møtet, og returneres til Gunnar / Mar innen en uke etter mottatt utkast.
 • Abstrakt: Kan sendes fra 1. november, men siste frist er 1.februar.
 • 1.announcement sendes ut elektronisk
 • Kongressavgift settes til 450 Euro. 400 Euro er basisavgift14. Nytt fra ISPCAN

  Beslutning:

• Kirsten oppfordrer styrets medlemmer til å undersøke hvem av styremedlemmene som er medlem av ISPCAN.

2

15. Eventuelt

 • Det planlegges et seminar om Resilience i København
 • 11.mai holder MIO gruppen et heldagsseminar om barnemishandling.
 • Marianne orienterer om den økende interessen for tema barnemishandling / omsorgssviktblant tannleger i Norge. Det er avholdt flere store konferanser / møter om emnet, og i 11. september 2008 holdes en stor konferanse om tannlegers tilnærming til barnemishandling og omsorgssvikt i Tromsø.

  14. Neste møte holdes i Danmark i 21.- 22. september 2007. Gunnar holder et faglig innlegg om tidligere barnehjemsbarn.

  Solveig Marianne Nordhov Referent

3