Search
Close this search box.

Sammenfatning af referat fra NFBOs styremøde 30. og 31. augsust 2013 Sted: Islands kulturhus – Jonshus – v/ Östervoldgade i Köbenhavn

Sammenfatninge lavat af formand Gunnar M. Sandholt

Til stede: Gunnar Sandholt fra Island, Marianne Ny fra Sverige, Hrefna Fridriksdottir fra Island, Carolina Överlien fra Norge, Reidun Dybsland fra Norge, Talli Ungar Felding fra Danmark, Birgit Hansen fra Grønland, Anita Johansen fra Grønland, Petra Johnsdottir fra Færøerne, Cecilia Kjellgren fra Sverige.

Forberedelse af NUUK 2014

var hovedemnet for mötet. Grönland redegjorde for status på forberedelserne og præsenterede det foreløbige budgetplan og den lokale grønlandske gruppe af NFBO-medlemmer, som arbejder med planlægningen af konferencen.

Forslag til overskirft, fagligt innhold og key note speakers blev drøftet og mandat givet videre til Grönland at fölge dette op enligt vanlig praksis

I Grönland arbeider en lokal gruppe af NFBO-medlemmer samt flere samerbiesparter med planlægningen af konferencen til referatet samt det foreløbige budget. Kirsten Moesgaard og Gunnar Sandholt var i Nuuk i foråret for at se faciliteterne og dröfte planleggningen med konferancebyrå, sammen med Anita og Birgit.

Det ble dröftet om foreningen skulle give et tilskud direkte til budgettet fordi foreningen har et pænt overskud. Beslutning blev utsatt til et senere tidspunkt. Dette vil i så fall kunne give penge til at nedsætte konferencegebyret. Deltagerne vil ikke kunne få rabat/nedsat flypris.

Der skal være mindst 100 deltagere for at budgettet kan holde. Konferencegebyret blev dröftet samt muligheten for stötte fra fonde. Grönland tar hand om dette.

Out-line for konferanseschema blev dröftet.

Den lokale grønlandske komite presenterte et forslag om plenumsessioner med kortere taler der lægger op til dialog, så der bliver mere tid til fordybelse og diskussion for at det bliver så praksisnært som muligt. De kalder det mellemsessioner.

Beslutninger vedr. konferencen:

 • –  Deadlines for de nasjonale foreningar ang. Key-notesforslag
 • –  Dead-line for 2. annoncering
 • –  Diverse beslutninger om arbejdsdeling i kontakt med key notes, samt det foreløbige budgetog forslag til programskabelon
 • –  Sprog: Det er en målsetting at der på konferencen bliver leveret tolkning af ”svingendekvalitet”. Mange grønlændere taler ikke dansk, de færreste taler engelsk. Der skal ogsåvære grønlandsk-til-engelsk tolkning om mulitgt.
 • –  Forskejllig foranstaltninger for at holde omkostningerne nedeOpgavekonkurrenceCecilie har lavet et forslag, sendt som e-mail til styremedlemmerne. Det blev på mødet klart at betegnelserne for uddannelsesniveauer er forskellige i de forskellige lande. Der er tale om afsluttende opgaver på bachelor- eller masterniveau. Både professionsbachelorer og

2

universitetsuddannede kan deltage. For fremtiden kan vi annoncere opgavekonkurrencen så tidligt, at studerende kan planlægge at skrive opgave for at vinde. Denne gang bliver det kun allerede afsluttede opgaver, der kan deltage. Der skal stå noget om at opgaver på alle nordiske sprog og engelsk, dvs. finsk, færøsk og grønlandsk inkluderet, er velkomne.

Det blev besluttet at op til 3 studerende kan belönnes. Hvis ingen opgaver opfyller kvalitetskrav bliver der ingen pris det år.

 1. Statutter
  Marianne Ny laver den eksakte formulering til foreslåede vedtægtsændringer, således at de er klar til vedtagelse på generalforsamlingen på Grønland.Vedr. § 3: det skal præciseres at foreninger og institutioner kan have støttemedlemsskab i NFBO. Der skal være en formulering om, hvad vi gør, hvis et medlem modarbejder foreningens formål.Vedr. § 4: Problemer som fölger af meget varierende medlemsantall mellem landene ble dröftet. Spørgsmålet er om man tager udgangspunkt i hvert land for sig eller betragte NFBO som én stor forening. Det anses vigtigt at der er 2 ordinarie styremedlemmer i hvert land med hesyn til arbejdsbyrden ved at lave en konference. Det blev drøftet, hvordan foreningens økonomiske midler bedst kunne placeres ud fra centrale og decentrale behov. En del grønlændere så gerne, at de var mindre bundet til den danske del af foreningen og fx havde en egen kasse. Det blev dröftet om ikke Finland og Äland skal være i en lokal forening og at Grönland og Færöerne har hver et ordinært styremedlem og en suppleant

  Marianne Ny laver den eksakte formulering til foreslåede vedtægtsændringer, således at de er klar til vedtagelse på generalforsamlingen på Grønland, i samarbeid medformannen.

 2. Opfølgning af handlingsplan 2012-14:
  Det blev besluttet om arbeidsfordeling vedrörende opfölging og fölgende punkter
 • dokumentation af Bergen 2012. Rapporten er næsten klar
 • opfølgning vedr. børnehuse: Det er ikke længere aktuelt at NFBO tilrettelægger aktivitetermellem børnehusene i de forskellige lande. Det er blevet undersøgt og det er ikke længere en interesse i børnehusbevægelsen. Det er positivt at de ikke længere har behov for vores hjælp.
 • links og gode ideer vedr. neglect of neglect

5. foreningensindreanliggender

 • Hjemmesiden: Web-gruppen bedes undersøge, om det teknisk kan lade sig gøre at have en ”knap” til Grønland og Færøerne. Der er en finsk knap til rådighed, som imidlertid aldrig har været brugt. Island har ikke ønsket en knap.
 • Administrativt problem: Hvordan kontrollerer vi, hvem der er medlem ved generalforsamling og tilmelding til konference?