Search
Close this search box.

Til stede:

Bestyrelsesmøde i Stockholm, den 23. maj 2016

Referat

Talli Felding, Steen Hansen, Mimi Petersen og Mimi Strange, Danmark. Helena Ewalds og Raisa Lounamaa, Finland. Djóni Jákup Eidesgaard og Minna Poulsen, Færøerne. Tina Dam og Navarana Kotalawala, Grønland. Gunnar Sandholt, Hrefna Friðriksdóttir og Anni G. Haugen, Island. Dag Nordanger, Gertrud Sofie Hafstad, Reidun Dybsland og Anna Margrete Flåm, Norge. Ceci- lia Kjellgren, Carl Göran Svedin og Marianne Ny, Sverige.

Cecilia bød velkommen til mødet, som fandt sted i umiddelbar forlængelse af generalfor- samlingen. Hun foreslog, at bestyrelsen konstituerede sig og aftalte, hvornår det første almindelige bestyrelsesmøde skulle afholdes. Carl Göran Svedin bad om, at referatet kom til at afspejle, hvem der var økonomiansvarlige i de enkelte lande.

Cecilia Kjellgren blev genvalgt som formand for NFBO uden modkandidat. Gunnar Sandholt blev genvalgt som viceformand uden modkandidat.
Carl Göran Svedin blev genvalgt uden modkandidat som hovedkasserer. Steen Hansen blev genvalgt som sekretær, også uden modkandidat.

Foreningen har hovedkasse i Sverige og har derudover lokale kasser i hvert land. Følgende personer har tegningsret:

Hovedkassen: Danmark: Finland: Færøerne: Grønland:

Carl Göran Svedin og Cecilia Kjellgren (hver for sig) Talli Ungar Felding
Raisa Lounamaa
Djóni Jákup Eidesgaard
Tina Dam
Island: Norge: Sverige:
Hrefna Friðriksdóttir
Dag Nordanger
Carl Göran Svedin og Cecilia Kjellgren (hver for sig).

Næste møde forventes afholdt i København, formentligt til oktober. Her vil bestyrelsen følge op på konferencen i Stockholm, tage de indledende skridt til forberedelsen af den kommende konference i Tórshavn. Bestyrelsen vil ligeledes drøfte, hvordan hjemmeside, sociale medier, medlemsregistrering, kontingentbetaling mv. skal foregå.

Steen Hansen, referent
Gunnar Sandholt, justering