Search
Close this search box.

Til stede: Steen Hansen, Mimi Petersen, Kim Rasmussen og Merete Jørgensen (Danmark), Pia Rosengård-Andersson og Tiina Muukkonen (Finland), Djóni Jákup Eidesgaard (Færøerne), Hrefna Friðriksdóttir og Þóra Kemp (Island), Gertrud Hafstad, Linda Kvalvik og Anna Margrete Flåm (Norge), Carl Göran Svedin, Carolina Jernbro og Gisela Priebe (Sverige).

Summary

The board held its first meeting after the general assembly. The chairperson (Gertrud Hafstad) was elected and so was the vice chairperson, the treasurer and secretary. Persons responsible for the local accounts were appointed. The next board meeting is expected to convene on 15 September 2021.

Referat

Gertrud bød velkommen til mødet, som blev holdt virtuelt og fandt sted i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen – særlig velkomst til de nyvalgte ordinære og suppleanter. Hun foreslog, at bestyrelsen konstituerede sig og aftalte, hvornår det første almindelige bestyrelsesmøde skulle afholdes.

Valg

Gertrud Hafstad blev valgt som ordførende for NFBO uden modkandidat.

Linda Kvalvik blev valgt som viceordførende uden modkandidat.

Carl Göran Svedin blev genvalgt uden modkandidat som hovedkasserer.

Steen Hansen blev genvalgt som sekretær, også uden modkandidat.

Økonomi

Foreningen har hovedkasse i Sverige og har derudover lokale kasser i hvert land.

Følgende personer har tegningsret:

Hovedkassen: Carl Göran Svedin og Gertrud Hafstad (hver for sig).

Såfremt de forskellige nationaliteter giver problemer i forhold til bankreglerne, får Carl Göran Svedin og Carolina Jernbro hver for sig tegningsretten for hovedkassen).

Danmark: Steen Hansen

Finland: Pia Rosengård-Andersson

Færøerne: Djóni Jákup Eidesgaard

Grønland: Arnajaraq Poulsen

Island: Hrefna Friðriksdóttir

Norge: Linda Kvalvik og Gertrud Hafstad

Sverige: Carl Göran Svedin.

Næste møde forventes afholdt digitalt den 15. september kl. 15 CET. Her vil bestyrelsen følge op på webinaret, lægge plan for de fremtidige bestyrelsesmøder, hjemmeside, medlemsregistrering og tage de indledende skridt til forberedelsen af den kommende konference i Reykjavik. 

Steen Hansen, referent

Gertrud Hafstad, ordførende, NFBO