Search
Close this search box.

NFBO Uppsatstävling 2016 – 2017 Theses contest
NFBO inbjuder studenter i Norden att delta i tävling för examensuppsatser/ examensarbeten på bachelor/magister/master-nivå eller motsvarande. Uppsatsen ska vara godkänd vid examination under 2016 eller 2017. Studenter på utbildningar relevanta för NFBO:s tvärfackliga inriktning kan delta (kan vara hälsovetenskap, juridik, medicin, pedagogik, polisutbildningen, psykologi, psykoterapi, vårdvetenskap och socialt arbete).

Uppsatsen ska skickas in senast 31-01-2018 till Cecilia Kjellgren [link til hendes mail-adresse]. Märk mailet ”NFBO-uppsats”. Tävlingsjuryns beslut meddelas senast28-02-2018.