Search
Close this search box.

Next General assembly scheduled on Monday, May 25th at 5 pm. 2020 at Finlandia Hall in Helsinki.

Dagordning vid årsmötet

 1. Val av mötesordförande
 2. Val av mötessekreterare
 3. Godkännande av inkallelse till mötet
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse
 5. Räkenskapsberättelse
 6. Revisionsberättelse
 7. Kontingent för 2021 & 2022
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Verksamhetsplan för 2020-2022
 10. Val av styrelse
 11. Val av revisor
 12. Övriga frågor
 13. Mötets avslutande