Search
Close this search box.

Bestyrelsen har afholdt to møder i 2005, først 4. – 5. februar, i Malmö og siden 27. – 28 maj i Roskilde

Hovedemnet for begge møder har været forberedelserne for konferencen i maj 2006. Grundige overvejelser ligger bag valg af tema, valg af konferencested og tidspunkt, samt udpegelse af arbejdsudvalg og videnskabeligt udvalg.
Som allerede er annonceret skal konferencen holdes i Malmö

Et andet vigtigt arbejdstema for begge møder har været NFBOs hjemmeside. Geir Borgen fra Norge har gjort en stor arbejdsindsats for styret i udarbejdelse af beslutningsunderlag vedrørende hjemmesiden samt nedlagt stort arbejde i planlægning og gennemføring af siden.

Nyhedsbrevets form og indhold har også været et af hovedemnerne på bestyrelsesmøderne. Der fremsendes nu 2 nyhedsbrevet om året, som er en forbedring fra tidligere, hvor der højst kom 3 nyhedsbreve på to år. Der er kommet mange positive tilkendegivelser. Det er Steen Hansen og Kirsten L. Moesgaard der er redaktører på bladet.

Informationer fra den nationale foreninger indgår i hvert bestyrelsesmøde, samt vidensudveksling og information om ISPCAN

Udrag af protokoll for mödet i Malmö, 4. – 5. februar 2005

Konference 2006.

a.

b. c.

d. e.

f.

Temaet skal handle om hvordan vi arbejder i initieringsfasen ved alle former for mishandling og omsorgssvigt.

Det besluttedes at man fortsætter forhandlinger med Slagthuset i Malmö.

Foredragsholdere. Sagen drøftedes. Programkomitéen består af formanden for foreningen Kirsten L. Moesgaard, Danmark samt 1 dansker og 4 svenskere. De har mandatet at fremlægge et færdigt forslag til næste styrelsesmøde.

Økonomi. Sagen drøftedes

Ansvar for konferencen Sverige: Konferencen bliver et dansk-svensk fællesoplæg, hvor Sverige har hovedansvaret for konferencen, men Danmark deltager i forberedelsesgruppen med to medlemmer. Det skal sørges for at denne fællesindsats bliver synliggjort.

Styrelsen godkender at Cecilia Kjellgren er ansvarlig leder for kongres- forberedelserne. Ambitionsniveauet for den videnskabelige komité er, at den stiller akademiske krav til de indsendte abstrakts.

Hjemmesiden

Andre sager

a. b.

c.

Det besluttedes at nyhedsbrevet skal lægges på hjemmesiden.

Web-gruppen består af 3 medlemmer: Geir Borgen, Steen Hansen og Ingrid Åkerman. Gruppen får fuld mandat fra styrelsen til at afgøre hvilke sprog skal bruges på hjemmesiden, i hvilket omfang informationen på hjemmesiden indsnævres til at den handler hovedsagligt om foreningen og hvilken information skal under forskellige flag på siden.

Styret anser, at det er vigtigt at yde den service på hjemmesiden at opdatere kalender og links. Már Magnússon, Island, har ansvaret for kalenderinformation i nyhedsbrevet, og har påtaget sig at indsende opdateret kalenderinformation. Styret anser det er vigtigt at læserne af hjemmesiden opmuntres til at indsende information til hjemmesiden.

Bl.a. oplyses, at Turku – konferencen kom ud med 2500 Eu underskud, som dækkes af Centralforbundet for barnskydd, Finland

Det er konstateret positive kommentarer til sidste nyhedsbrev

Informationsbrochere om NFBO er udarbejdet, den er sendt til alle landene på dansk. Norge har allerede oversat og trykt folderen, Sverige har oversat og trykker snart. Det blev drøftet om den skulle oversættes til engelsk. Vigtigst at få den først publiceret i alle landene. De nationale kasser står for udgifterne.

Der er sket ændringer i styret. Åse Texmo, Norge, er gået ud af bestyrelsen. Karin Nordenstam, suppleant indtager hendes plads. Bente Iversen er adjungeret som suppleant

Der besluttedes at stille et underskudsgaranti op til 20.000 SEK for et møde i Finland konference i tilknytning til en børnelægekonference

Uddrag af protokol for mødet den 27. mai 2005 i Roskilde Amts Sygehus

Medlemstall og register

Grönland har 5 eller 6 betalende medlemmer. Hos den danske forening ligger 11 navn. Det er en gammel beslutning om at de grönlandske medlemmer betaler til den danske forening.

I Norge er det 61 betalende medlem, folderen skal brukes aktivt til å reklamere for foreningen. Noen organisasjoner står som medlemmer.

I Sverige står ca. 150 navn på medlemslisten, men den behöver å fornyes.

I Finland stötter Centralförbundet för barnskydd foreningen og har tatt hånd om medlemsregisteret intil nylig da foreningen selv tok over. Antallet betalende medlemmer er ca. 40 personer. Det berettedes også om at konferansen med barnelegeforeningen som NFBO ga ökonmisk garanti for gik bra og afklaret seg ökonmisk.

I Island er 12 – 14 medlemmer

I Danmark er registrerede medlemmer 160. Den danske forening har fått 10.000 Kr. fra SKYKIDS og i den forbindelse kommet i kontakt med en ”resursperson” som vil arbeide spesielt med å presentere foreningen for sentrale personer (politiske/profesjonelle) i form af afsendelse af folder med medfølgende brev fra den danske gruppe.

Det diskuteredes om, hvordan landene kan gjöre insats for å öke medlemstallet og styrke den tværsektorielle profil av foreningen.

Konferencen i 2006. 7. – 9. mai

First announcement. Det besluttedes om udseende m.v.

Økonomi. Det besluttedes om den preliminære budsjett. Det siktes til en lav- budsjett konferanse, preliminer konferanseavgift er ca. 2.800 SEK.

Det dröftedes om foredragsholdere og emner.

Præsentation fra Web gruppen
Gruppen har arbeidet med mandat fra sidste möte og har gjort nogen klargjöringer

og forbedringer på siden. Siden er snart klar til brug.

Andre sager
Herunder forskellige beslutninger om styrelsens arbejd, principper vedrörende

arbejdsfordeling m.v.

Gunnar M. Sandholt