Search
Close this search box.

Sammenfatning af referat fra NFBOs styremøde 30. og 31. augsust 2013 Sted: Islands kulturhus – Jonshus – v/ Östervoldgade i Köbenhavn

Sammenfatninge lavat af formand Gunnar M. Sandholt

Til stede: Gunnar Sandholt fra Island, Marianne Ny fra Sverige, Hrefna Fridriksdottir fra Island, Carolina Överlien fra Norge, Reidun Dybsland fra Norge, Talli Ungar Felding fra Danmark, Birgit Hansen fra Grønland, Anita Johansen fra Grønland, Petra Johnsdottir fra Færøerne, Cecilia Kjellgren fra Sverige.

Forberedelse af NUUK 2014

var hovedemnet for mötet. Grönland redegjorde for status på forberedelserne og præsenterede det foreløbige budgetplan og den lokale grønlandske gruppe af NFBO-medlemmer, som arbejder med planlægningen af konferencen.

Forslag til overskirft, fagligt innhold og key note speakers blev drøftet og mandat givet videre til Grönland at fölge dette op enligt vanlig praksis

I Grönland arbeider en lokal gruppe af NFBO-medlemmer samt flere samerbiesparter med planlægningen af konferencen til referatet samt det foreløbige budget. Kirsten Moesgaard og Gunnar Sandholt var i Nuuk i foråret for at se faciliteterne og dröfte planleggningen med konferancebyrå, sammen med Anita og Birgit.

Det ble dröftet om foreningen skulle give et tilskud direkte til budgettet fordi foreningen har et pænt overskud. Beslutning blev utsatt til et senere tidspunkt. Dette vil i så fall kunne give penge til at nedsætte konferencegebyret. Deltagerne vil ikke kunne få rabat/nedsat flypris.

Der skal være mindst 100 deltagere for at budgettet kan holde. Konferencegebyret blev dröftet samt muligheten for stötte fra fonde. Grönland tar hand om dette.

Out-line for konferanseschema blev dröftet.

Den lokale grønlandske komite presenterte et forslag om plenumsessioner med kortere taler der lægger op til dialog, så der bliver mere tid til fordybelse og diskussion for at det bliver så praksisnært som muligt. De kalder det mellemsessioner.

Beslutninger vedr. konferencen:

Det blev besluttet at op til 3 studerende kan belönnes. Hvis ingen opgaver opfyller kvalitetskrav bliver der ingen pris det år.

  1. Statutter
    Marianne Ny laver den eksakte formulering til foreslåede vedtægtsændringer, således at de er klar til vedtagelse på generalforsamlingen på Grønland.Vedr. § 3: det skal præciseres at foreninger og institutioner kan have støttemedlemsskab i NFBO. Der skal være en formulering om, hvad vi gør, hvis et medlem modarbejder foreningens formål.

Vedr. § 4: Problemer som fölger af meget varierende medlemsantall mellem landene ble dröftet. Spørgsmålet er om man tager udgangspunkt i hvert land for sig eller betragte NFBO som én stor forening. Det anses vigtigt at der er 2 ordinarie styremedlemmer i hvert land med hesyn til arbejdsbyrden ved at lave en konference. Det blev drøftet, hvordan foreningens økonomiske midler bedst kunne placeres ud fra centrale og decentrale behov. En del grønlændere så gerne, at de var mindre bundet til den danske del af foreningen og fx havde en egen kasse. Det blev dröftet om ikke Finland og Äland skal være i en lokal forening og at Grönland og Færöerne har hver et ordinært styremedlem og en suppleant

Marianne Ny laver den eksakte formulering til foreslåede vedtægtsændringer, således at de er klar til vedtagelse på generalforsamlingen på Grønland, i samarbeid medformannen.

5. foreningensindreanliggender