Search
Close this search box.

Referat af NFBOs bestyrelsesmøde i København d. 14. maj 2018

Faroese Embassy, Strandgade 91 Copenhagen. From 09:00 to 16:00

Til stede:

Gertrud Sofie Hafstad, Norge. Tina Dam Rasmussen, Grønland. Gunnar Sandholt, Island. Djóni Jákup Eidesgaard, Færøerne. Helena Ewalds, Finland. Carl Göra Svedin, Sverige. Talli Ungar Felding, Danmark.

 1. Gunnar Sandholt blev valgt som mødeleder, da Cecilia Kjellgren måtte melde afbud til mødet.
 2. Talli Ungar Felding blev valgt som referent og Tina Dam Rasmussen som justeringskvinde
 3. NFBOs medlemsregister og EUs persondataforordning, som træder i kraft d. 25.5.2018Registreringen af medlemmer i de enkelte lande har været forskelling. De steder, hvor cpr.nr. har indgået i medlemsregistreringen, vil denne praksis ophøre. Jf. de nye EU-regler skal medlemmer for fremtiden give tilladelse til at deres data fremgår af medlemsregistret, og de har ret til at vide, hvad oplysningerne bliver brugt til. Den anvendte politik vil blive offentliggjort på hjemmesiden. Vi vil registrere medlemmernes navn, e-mail, privatadresse, arbejdssted, profession og titel.Medlemsregistret: Vi har på vores nye hjemmeside en fælles database, opdelt efter lande, som kun kan åbnes med et password. Den svenske NFBO-gruppe har hovedansvaret for medlemsregistret, fordi foreningen er registreret i Sverige. Steen Hansen og Djoni Eidesgaard, som administrerer hjemmesiden, er i øjeblikket de eneste, der kan logge ind på hjemmesiden og gå ind i medlemsregistret. Hvert lands kontaktperson bliver for fremtiden registeransvarlig for sit lands medlemsregister. Der bliver en begrænset adgang, så hvert lands kontaktperson kun kan se sit lands medlemmer i registret. Vi skal senere vælge en person, som er registeransvarlig for hele foreningen.Medlemmerne betaler nu direkte til en givet konto i hvert land. Carl Göran Svedin vil undersøge, om det kan betale sig kun at have en konto til hele foreningen, eller om det bliver for dyrt at sende penge til en konto i et andet land. Indtil videre bevarer hvert land sin bankkonto.
 4. Hjemmesiden: nyt design og nye funktionerDen nye hjemmeside kan sende en automatisk besked, når medlemmer melder sig ind. Djoni Eidesgaard har ikke åbnet systemet, fordi nogle lande mangler at sende en velkomsttekst til ham, som hjemmesiden skal svare nye medlemmer med. Den gamle hjemmeside vil snart være væk, så alle informationer skal overføres til den nye hjemmeside. Vi skal senere beslutte, om vi skal oprette et bibliotek på hjemmesiden. Tidligere konferencer skal kunne findes på den nye hjemmeside med program og abstracts. Gertrud Hafstad vil tage sig af dette.
 5. Indbydelse til at deltage i netværket ”Incest Trauma Center” i Beograd, SerbienDet blev besluttet at NFBO ikke går ind i netværket som forening, men vi kan sprede budskabet om netværket til medlemmerne. Cecilia Kjellgren vil svare på netværkets henvendelse.
 6. Næste generalforsamlingGeneralforsamlingen finder sted mandag d. 20.8.2018 kl. 16 i Torshavn under NFBOs konference.
  Anna Norlén, Carl Göran Svedin, Reidun Dybsland, Dag Nordanger, Guðrún Frímannsdóttir, Hrefna Friðriksdóttir, Tina Dam, Djóni Jákup Eidesgaard, Pia Rosengård-Andersson, Raisa Lounamaa, Mimi Petersen og Talli Felding er på valg.

Cecilia Kjellgren vil sørge for at indkaldelse til generalforsamlingen bliver lagt på hjemmesiden senest 3 mdr. før generalforsamlingen, dvs. d. 22.5.2018. Forslag til generalforsamlingen skal lægges på hjemmesiden senest 8 uger før generalforsamlingen. Kun medlemmer, som har betalt kontingent, kan stemme ved generalforsamlingen. Regnskabet for 2017 skal fremlægges og forslag og valg skal afvikles.

 1. Forslag til handlingsplan for 2018-2020Forslag skal sendes til Cecilia Kjellgren. Følgende umiddelbare forslag kom frem under mødet:
  • ?  Forebyggende fokus på Non-violent childhood.
  • ?  Flygtningebørns vilkår.
  • ?  Hvordan beskytter vi børn i forhold til overgreb fra andre børn?
  • ?  Børns udsættelse for pornografi på internettet.
  • ?  Minoritetsbørns vilkår, fx mobning og forskelsbehandling af samebørn og romabørn.
 1. Konference i Torshavn d. 20- – 22. augustKonferencen er foreningens 10. konference. Foreningen blev stiftet i 1998, og første konference blev holdt i 2000.Færøernes premierminister og socialminister holder tale hhv. ved starten og afslutningen af konferencen.
  • Antal registrerede deltagereDer er 250 registrerede deltagere lige nu. Alle hotelværelser i Torshavn er optaget, nu er der kun B&B tilbage. Konferencens budget balancerer med det nuværende antal deltagere.
  • NFBOs suppleanter betaler selv for deltagelse i konferencen.
  • Videnskabeligt programDer er tilmeldt 2 posters, 15 workshops, 9 symposia og 34 præsentationer. 2-3 abstracts blev afvist. Der bliver 5 parallelle sessioner. Så mange præsentationer som muligt skal foregå på engelsk. Der kommer til at stå i programmet, hvilket sprog der anvendes i de enkelte præsentationer. Godkendte abstracts vil blive publiceret på hjemmesiden. Alle bestyrelsesmedlem bliver chair-persons til at holde styr på tiden, præsentere workshopsene og præsentørerne, være ordstyrer mv. der bliver udarbejdet en instruks til chair-opgaven.
  • Ikke-videnskabeligt programForskellige emner blev drøftet:
   • ?  Samtale med børn med tolkning til engelsk.
   • ?  En film om norsk politis uetiske metoder ved opklaring af forbrydelser modbørn på internettet blev foreslået, men vi må vide lidt mere, før vi kanbeslutte om filmen skal vises på konferencen.
   • ?  Præliminært program: Icebreaker med kulturelt indslag, taler, afslapning,intet videnskabeligt program. Icebreaker starter søndag d. 19. august kl. 18,dagen før konferencen starter.
   • ?  Event udenfor programmet, ude i byen, i samarbejde med Visit Færøerne, forat gøre opmærksom på børns rettigheder og fortælle om NFBO. Cecilia Kjellgren bliver inddraget i dette.
  • Opgavekonkurrence: 2 psykologistuderende fra Tromsø, Norge har vundet konkurrencen. De får begge rejse og ophold til konferencen betalt af NFBO og kanpræsentere deres projekt. Cecilia Kjellgren er ansvarlig for konkurrencen.
  • Standere: Nordens Hus må bestemme om der kan laves boder med salg af souvenirs mm. Der må gerne sælges bøger, og forskellige organisationer kan gøre opmærksom på sig selv og uddele pjecer.

pastedGraphic.pngpastedGraphic.pngpastedGraphic_1.pngpastedGraphic_2.png

9. Næste bestyrelsesmøde

Mødet kommer til at foregå søndag d. 19. august kl. 16.30 på konferencestedet. Der kommer til at være et bestyrelsesmøde hver dag under konferencen.

10. Næste konference
kommer til at foregå i Helsingfors, Finland, d. 24. – 27. Maj 2020. NGO’er og universitetet inddrages i planlægningsgruppen/organizing comittee. Videnskabelig komite starter arbejdet 1⁄2 år før. Bestyrelsesmøde i februar 2019. Ministeren afslutter konferencen i Torshavn, der er afsat 15 minutter til hende og til Helena Ewalds præsentation af næste konference.

11. Eventuelt

Bestyrelsesmedlemmerne bedes huske at tage NFBO-roll ups med til Torshavn.

Referent:
Talli Ungar Felding
Justeringskvinde:
Tina Dam Rasmussen