Search
Close this search box.

Referat fra samlingen for styret, samt leder for Barnehusdagen, i København 9. mai 2010.

Tilstede: Raisa, Mona, Ingri, Carl Gøran, Gabriel, Kirsten, Kuno, Anita, Reidun, Mia, samt Bodil Moltesen som leder for Barnehusdagen. Carolina var forhindret fra å møte. Gunnar satt askefast og møtte dagen etter.

Dette møtet tok for seg praktiske saker vedr. forberedelse av konferansen. Gjennomgang av endringer i programmet, samt fordeling av moderatorer for paralellsesjonene.

Kort styremøte 12.mai

Tilstede: Mona, Raisa, Helena,Gabriel, Carl Gøran, Cecilia, Kirsten, Sten, Peter, Otto Bernt, Reidun, Are, Mia, Anita, Birgit, Gunnar.

Det var ingen formell innkalling til møtet.
Sak 1. Konstituering av styret. Beslutning: Alle innehar sine nåværende

Funksjoner inntil neste styremøte i oktober
Sak 2. Handlingsplanen: kort gjennomgang av forslag til handlingsplan

2010-2012. Blir lagt ut på foreningens hjemmeside. Sak 3. Fastesetting av møtedager:

Neste styremøte blir i København 15-16 oktober.

Referent: Reidun Dybsland