Search
Close this search box.

Den kommende generalforsamling i NFBO finner sted i Reykjavik den 23. mai kl. 16.15 på Hilton Reykjavik Nordica.

Dagsorden:

1: Valg av møteleder

2: Valg av møtesekretær

3: Godkjenning av innkalling til møtet

4: Styrelsens virksomhetsberetning

5: Regnskapsberetning

6: Revisionsberetning

7: Spørsmål om ansvarfrihet for styret

8: Medlemsavgift for 2023-2025

9: Handlingsplan for 2023-2025

10: Valg av styret

11: Valg av revisor

12: Eventuelt

13: Møtet avsluttes

Stemmeberettiget ved generalforsamlingen er den som er en fysisk person og som har betalt medlemsavgift inneværende år. Da vi i inneværende periode har avtalt at vi ikke oppkrever kontingent, vil det i praksis si at alle som har meldt seg inn via registrering til konferansen, eller direkte via nfbo.org har stemmerett ved generalforsamlingen.

Hvert lands medlemmer nominerer i et formøte til generalforsmalingen sine representanter. Formøtet skal holdes i umiddelbar forbindelse med generalforsamlingen. Det vil si at hvert land møter til generalforsamlingen med en liste over deres innstilte styremedlemmer og suppleanter (vara). De nåværende styremedlemmer og suppleanter har en oversikt over hvem som er på valg fra hvert land.