Search
Close this search box.

Dagordning vid årsmöte måndag 20 augusti 2018

 1. Val av mötesordförande
 2. Val av mötessekreterare
 3. Godkännande av inkallelse till mötet 
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse 
 5. Räkenskapsberättelse 
 6. Revisionsberättelse 
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Verksamhetsplan för 2018-2020
 9. Val av styrelse 
 10. Val av revisor
 11. Övriga frågor
 12. Mötets avslutande