Search
Close this search box.

Til stede:

Bestyrelsesmøde i Nuuk, den 27. august 2014

Referat

Talli Felding, Steen Hansen, Mimi Petersen og Mimi Strange, Danmark. Gunnar Sandholt, Island. Helena Ewalds og Gun Andersson, Finland. Djóni Eidesgaard og Petra Joensen, Færøerne. Tina Dam og Birgit Hansen, Grønland. Dag Nord- anger og Reidun Dybsland, Norge. Carl Göran Svedin, Cecilia Kjellgren , Anna Norlén og Marianne Ny, Sverige.

Gunnar Sandholdt bød velkommen til mødet, som fandt sted i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen. Han foreslog, at bestyrelsen konstituerede sig og aftalte, hvornår det første almindelige bestyrelsesmøde skulle afholdes.

Cecilia blev valgt som ny formand for NFBO uden modkandidat. Det blev taget for givet, at Carl Göran fortsatte som kasserer. Steen blev valgt som sekretær og Gunnar som justeringsmand.

Cecilia takkede for valget, og så frem til at forsøge at løse den store opgave, som hun fandt både spændende og udfordrende.

Næste møde forventes afholdt i Stockholm den 21. – 22. november, og her vil bestyrelsen følge op på konferencen i Nuuk og tage de indledende skridt til forberedelsen af den kommende konference i Stockholm. Derudover skal bestyrelsen drøfte, hvordan vi skal følge op på handlingsplanen og generalforsamlingsbeslutningen om at understøtte lokale aktiviteter. Cecilia skriver senere vedrørende de konkrete rammer for mødet.

Steen Hansen Gunnar Sandholt referent justering