Search
Close this search box.

Til stede:

Bestyrelsesmøde i Bergen, den 16. maj 2012

Referat

Kirsten L. Moesgaard og Steen Hansen, Danmark, Gunnar Sandholt og Hrefna Friðriksdóttir, Island, Helena Ewalds, Raisa Lounamaa og Ilona Louma, Fin- land, Anita Johansen, Grønland, Carolina Øverlien og Reidun Dybsland, Norge, Carl Göran Svedin, Cecilia Kjellgren og Anna Norlén, Sverige.

Gunnar bød velkommen til denne periodes første bestyrelsesmøde. Han benyttede lejlig- heden til endnu en gang at takke navnlig Carolina og Reidun for en vel gennemført konfe- rence.

Han foreslog derefter, at bestyrelsen konstituerede sig samt aftalte, hvor og hvornår efter- årets bestyrelsesmøde skulle holdes. (Der blev ikke valgt en justeringsperson).

Bestyrelsen konstituerede sig således:
Formand: Gunnar Sandholdt
Næstformand og kontakt til ISPCAN: Raisa Lounamaa Hovedkasserer: Carl Göran Svedin
Sekretær: Steen Hansen

Derudover så bestyrelsen gerne, at Gabriel Otterman (Sverige), Geir Borgen (Norge) og Steen fortsatte i webgruppen. Alle har givet tilsagn om at fortsætte, og Mona Jerkku er kontaktperson til Finland.

Det lykkedes ikke at finde en dato for efterårets møde, men det finder formentlig sted i Danmark i oktober. Gunnar finder en dato.

Ref.: Steen